>Privacy verklaring

Privacyverklaring

Sanare B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt
van de diensten van Sanare B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sanare B.V. verstrekt. Sanare B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM SANARE B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Sanare B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch per email en of per post  contact met u op te nemen indien u daarom verzoekt.

Daarnaast gebruikt Sanare B.V. uw persoonsgegevens in het kader van een door u aangegeven opdracht, doorgaans bestaande uit het verzenden van artikelen.

HOE LANG SANARE B.V. GEGEVENS BEWAART

Sanarel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Sanare B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht tot verzending, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sanare.nu.Sanare B.V. zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Sanare B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sanare B.V. verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Sanare B.V.:  

Dr. de Bruijnestraat 4, 2351 PC, Leiderdorp. Telefoon +31 (0)6 39 70 23 05. E-mailadres: info@sanare.nu.