>>Werking van GyneFix

Werking van GyneFix

De GyneFix is een koperhoudend anticonceptie en bestaat uit 4 koperen hulsjes die aan chirurgisch draad vastgemaakt zijn. Een klein knoopje aan het uiteinde van de draad verankert GyneFix in de baarmoeder. De koperen hulsjes scheiden koperionen af die zaadcellen inactief maken. Bevruchting en innesteling van de eicel wordt hierdoor verhinderd. Indien de GyneFix wordt geplaatst door een getrainde arts, laat deze zelden los. Bovendien kan GyneFix zwangerschap buiten de baarmoeder voorkomen.